Login

Mecca - Faith as a surrogate for creativity

Today we no longer tell stories - we listen to them. We wait to be picked up and carried to prepackaged worlds. We have become slaves to our TV and VCR's, permitting an oligarchy of mythmakers to dictate the content of our imaginations.
(Changeling SE, p5)


Fantasie moet uitgeschakeld worden, het is bedreigend voor de coherentie van de samenleving. Het laat mensen wegdromen en het doel uit ogen verliezen, en dan verdwijnt de mooie, perfecte ORDE die geschapen werd. Maar zonder fantasie is er geen creativiteit, en kunnen er geen problemen worden opgelost. Kan je wel zonder fantasie leven? Neen. Daarom moet er dus een alternatief worden aangeboden. Aan een zombiebevolking heb je ook niets. Er moet ruimte zijn voor creativiteit, maar deze moet ook controleerbaar en doelmatig blijven.

Het antwoord is geloof, religie. Iets dat ruimte laat voor verwondering, kunst, het bovennatuurlijke, maar wel aan banden ligt door allerlei heilige geschriften, gebruiken en voorgekauwde verhalen.